Jobs

Backend, frontend eller fullstack

Bli med Keystone på den fjerde industrielle revolusjonen og vær med å vise vei i ukjent teknologisk terreng! Ønsker du å gjøre arbeidsdagen enklere og mer oversiktlig for en av våre store industrier? Vil du jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og industri i et lite selskap med