Jobs

Teamlead – Kundeservice

Hjertet til bedriften vår ligger i kundeservice! Som Kundeservice Teamlead skal du hjelpe oss å videreutvikle og administrere konsulentene i virksomhetens kundeservice team, slik at de kan supportere kundene på best mulig måte. For å få til dette vil du få ansvar for å følge opp, motivere

Backend, frontend eller fullstack

Bli med Keystone på den fjerde industrielle revolusjonen og vær med å vise vei i ukjent teknologisk terreng! Ønsker du å gjøre arbeidsdagen enklere og mer oversiktlig for en av våre store industrier? Vil du jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og industri i et lite selskap med

UX-designer, produktdesigner ønskes.

Bli med Keystone på den fjerde industrielle revolusjonen og vær med å vise vei i ukjent teknologisk terreng! Keystone utvikler blant annet programvare for planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner. Vår programvare gjør det mulig å effektivt samhandle, dele, kvalitetssikre og gjenbruke data – en grunnleggende byggestein

Are you a problem solver?

Are you a problem solver who thrives at a high pace with a variety of tasks and responsibilities? We are looking for a structured and solution-oriented senior consultant to join our team. As a consultant at Keystone.no, you will have a visible and responsible role with focus