Partners

(see further below for english)

Helt fra begynnelsen, helt siden 2002, har Tripletex jobbet mot ett og samme mål: å forenkle hverdagen for norske bedrifter. 

 

I dag består de av over 150 ansatte som gjennom smarte nyvinninger og innovative løsninger sørger for å redusere behovet for manuelle prosesser for sine 40.000 kunder og 150.000 sluttbrukere. Og det er her også vi kommer inn.

 

Tripletex kan enkelt kobles sammen med applikasjoner fra Keystone. Systemene snakker godt sammen, og sparer deg for både tid, penger og unødige manuelt arbeid. På den måten kan vi sammen forenkle hverdagen til både våre og deres kunder — la oss forenkle din hverdag! 

Vil du vite mer om våre applikasjoner og hvordan vi forenkler hverdagen din med planlegging, varelager og vedlikehold. Ta kontakt

 

—————- 

ENGLISH:

Ever since the beginning, back in 2002, Tripletex have worked towards this one goal:
to simplify the everyday life of Norwegian companies.

 

Today, they consist of over 150 employees who, through smart innovations and innovative solutions, reduce the need for manual processes for their 40,000 customers and 150,000 users. And that’s where we come in aswell.

 

Tripletex can easily be linked to Keystone applications. The systems speak well together, saving you both time, money and unnecessary manual work. Together we can simplify the everyday life of both our and their customers – let’s simplify your everyday life!